Mattias Lundbergs

"Jag har alltid haft ett nära förhållande till knivar"

Har alltid haft ett brinnande knivintresse, fick sin första kniv vid 4 års ålder. När utbildning till gymnasiet skulle väljas föll valet på kockutbildningen, säkerligen med knivarna i periferin…..
2016 skapades embryot till Steel by Lundbergs, då en ny hobby upptäcktes, knivsmidet! 2017 blev den första kniven till och på den vägen var det!
Efter 20 år som kock i en mängd olika restaurangkök föll valet på att ta hobbyn som knivmakare till att bli en heltidssyssla, och våren 2020 var rollen som egenföretagare på heltid ett faktum!
På fritiden umgås Mattias med sin familj, fru, två barn och hunden Spicy white!